194 - Kumla 3:1079 (Jehovas vittnen)

Planområdet gäller fastigheterna Kumla 3:1070 och del av 3:934 i Lindalen.

Planen gör möjligt bygge av byggnad för undervisning och kansli för Tyresöförsamlingen av Jehovas vittnen.

Planen vann laga kraft: 2 mars 1982

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan