48 - Näsbytomten 31:2 och 49:1-49:3

Planområdet ligger i östra Trollbäcken.

Detaljplanen utgör en byggnadsplan för Näsbytomten 31:2 och 49:1-49:3 i Trollbäcken.

Planen vann laga kraft: 2 september 1948

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan