134 - Kv. Järnet

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller jämkning samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, kv Järnet m fl.

Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bebyggelse av fyra 6-våningshus.

Planen vann laga kraft: 20 januari 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan