162 - Bollmora centrum norra

Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora centrum Norra.

Planen vann laga kraft: 27 maj 1975

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2022

Hitta på sidan