162 - Bollmora centrum norra

Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora centrum Norra.

Planen vann laga kraft: 27 maj 1975

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 17 november 2021

Hitta på sidan