226 - Kv. Laxtrappan

Detaljplan för kv. Laxtrappan i Bollmora.

Planen syftar till att göra det möjligt för en utbyggnad av bostäder i anslutning till Sikvägen.

Planen vann laga kraft: 17 januari 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan