Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

292 - Näset 1:82

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Näset 1:82.

Syftet med planändringen är att en ny tomt kan bildas genom avstyckning av fastigheten Näset 1:82.

Planen vann laga kraft: 26 september 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan