292 - Näset 1:82

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Näset 1:82.

Syftet med planändringen är att en ny tomt kan bildas genom avstyckning av fastigheten Näset 1:82.

Planen vann laga kraft: 26 september 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan