Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

292 - Näset 1:82

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Näset 1:82.

Syftet med planändringen är att en ny tomt kan bildas genom avstyckning av fastigheten Näset 1:82.

Planen vann laga kraft: 26 september 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan