Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

399 - Flis- och masshanteringsplats

Planen om fattar delar av fastigheterna Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264 som ligger i Bollmora.

Detaljplanen gör det möjligt för industri med små risker för hälsa, säkerhet och miljö. I första hand kommer kommunens egen verksamhet med hantering av ris- och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor inrymmas på platsen.

Planen vann laga kraft: 26 januari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan