399 - Flis- och masshanteringsplats

Planen omfattar delar av fastigheterna Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264 som ligger i Bollmora.

Detaljplanen gör det möjligt för industri med små risker för hälsa, säkerhet och miljö. I första hand kommer kommunens egen verksamhet med hantering av ris- och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor inrymmas på platsen.

Planen vann laga kraft: 26 januari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan