468 - Ändring av detaljplan 244

Ändring av detaljplan 244 syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till WC inom detaljplan 244.

Planen vann laga kraft: 12 december, 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 juni 2019

Hitta på sidan