272 - Garageområde invid Forellvägen

Området ligger i Bollmora. Detaljplan för garageområde invid Forellvägen.

Syftet med planen är att minska bristen på garage- och parkeringsplatser för besökare i området.

Planen vann laga kraft: 22 september 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan