439 - Fastigheten Bussen 5

Detaljplan för fastigheten Bussen 5 som är belägen i korsningen mellan Tyresövägen och Energivägen i Petterboda industriområde.

Bussen 5

Syftet med planen är att ändra användningen för fastigheten till att även rymma leklandsverksamhet.

Planen vann laga kraft: 3 juni

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan