11 - Del av Tyresö-näs under Tyresö 1:1 m.fl.

Planområdet omfattar en del av Tyresö-Näs i Östra Tyresö.

Detaljplanen är en ändring av avstyckningsplan för del av området Tyresö-näs.

Planen vann laga kraft: 12 september 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan