358 - Hästhagens förskola

Planområdet ligger vid strandtorget mellan Tyresö Gårdsväg och Tyresövägen.

Karta över Hästhagens förskola

Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för ca 140 barn.

Planen vann laga kraft: 12 juli 2007 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan