2 - Nordvästra delen av KUMLA

Planområdet ligger i västra Trollbäcken i Tyresö och omfattar bland annat Fornudden.

Detaljplanen utgör stadsplan för området som i sin helhet är avsett att upplåtas för egnahemsbyggande.

Planen vann laga kraft: 7 mars 1930

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan