106 - Bollmora 2:1, kv. Gösen, Gäddan m.fl.

Planområdet ligger i Bollmora. Förslag gäller jämkning i samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, Kv. Gösen, Gäddan m fl inom Tyresö socken.

Planen vann laga kraft: 24 juli 1964

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan