291 - Bäverbäcken och Fnyskområdet

Området ligger i Bollmora. Ändring av detaljplan för del av Bäverbäcken och industriupplag vid Fnyskområdet.

Planen ska möjliggöra att delar av mark som från början användes som tipp för överskottsmassor och därefter som upplagsområde, hädanefter ska kunna användas för industriändamål av mer permanent karaktär.

Planen vann laga kraft: 25 juni 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan