Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

291 - Bäverbäcken och Fnyskområdet

Området ligger i Bollmora. Ändring av detaljplan för del av Bäverbäcken och industriupplag vid Fnyskområdet.

Planen ska möjliggöra att delar av mark som från början användes som tipp för överskottsmassor och därefter som upplagsområde, hädanefter ska kunna användas för industriändamål av mer permanent karaktär.

Planen vann laga kraft: 25 juni 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan