264 - Rotvik etapp II del 2

Området ligger i Strand. Ändring av detaljplan för Rotvik etapp II del 2.

Syftet med planen är att fastigheten får delas till två tomter. Samtidigt minskas byggrätten på varje tomtdel.

Planen vann laga kraft: 22 september 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan