45 - Tyresö 1:1, 1:2 med flera

Planområdet omfattar delar av Tyresö strand och norra Brevikshalvön.

Detaljplanen utgör en byggnadsplan vars syfte är att begränsa byggnadsrätten inom planområdet. Syftet med begränsningen är att säkerställa att bebyggelsen inom planområdet endast kommer att utgöras av sportstugor och inte av permanentbostäder.

Planen vann laga kraft: 3 oktober 1944

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan