151 - Trollbäcken N 12A gångväg Trollbäcken C

Förslag till stadsplan för Trollbäcken del N 12A.

Planen vann laga kraft: 4 maj1972

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan