157 - Södra Lindalen

Stadsplan för arbetsplatsområde i södra Lindalen, Kumla 3:394.

Planen vann laga kraft: 22 mars 1974

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan