Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

405 - Hanviken 9:2

Planområdet är beläget i Hanviken, Trollbäcken.

Hanviken 9:2 - klicka för större karta

Syftet med detaljplan är att möjliggöra för en utbyggnad av befintlig byggnad avsedd för småindustriändamål av icke störande karaktär.

Planen vann laga kraft: 25 april 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan