214 - Västra Lindalen

Ny stadsplan samt ändring av stadsplan för Västra Lindalen i Hanviken.

Syftet med planen är att göra möjlig nybyggnad för bostäder och arbetsplatser i västra Lindalen.

Planen vann laga kraft: 29 september 1987

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan