109 - Kvarteret Tennet

Planområdet ligger i Bollmora. Förslag gäller stadsplan för del av Bollmora 1:49 m fl kvarteret Tennet.

Planen vann laga kraft: 8 april 1965.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan