82 - Skogsäng m.m. (Hanviks-delen)

Ändring av byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng med mera (Hanviks-delen) i Trollbäcken och Hanviken.

Ändringen av planen syftar till att ändra genomfartsvägen så att den överensstämmer med gällande ändrade generalplanedispositionerna.

Planen vann laga kraft: 30 september 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Hitta på sidan