Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

82 - Skogsäng m.m. (Hanviks-delen)

Ändring av byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng med mera (Hanviks-delen) i Trollbäcken och Hanviken.

Ändringen av planen syftar till att ändra genomfartsvägen så att den överensstämmer med gällande ändrade generalplanedispositionerna.

Planen vann laga kraft: 30 september 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Upp

Hitta på sidan