208 - Vattentornet

Stadsplan för del av Hanviken 1:1 m.fl. "Vattentornet" i Trollbäcken.

Syftet med planen göra det möjligt för nybyggnation av kontorshus och ombyggnad av vattentorn till kontors- och restaurangbyggnad.

Planen vann laga kraft: 20 november 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan