85 - Solbergaområdet

Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Solbergaområdet på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att bebygga det som tidigare var planerat som parkmark med bostäder.

Planen vann laga kraft: 31 december 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan