220 - Östra Öringe

Detaljplan för del av Östra Öringe i Bollmora.

Planens syfte är att göra möjligt för mindre tillbyggnader för radhusens övervåningar.

Planen vann laga kraft: 30 november 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan