37 - Tyresö-näs (Tyresö 1:8 med flera)

Planområdet ligger i Orrnäset på norra Brevikshalvön.

Detaljplanen utgör en ändring av styckningsplanen för Tyresö-näs beträffande del av fastigheterna Tyresö 1:8 och 1:270 samt fastigheterna Tyresö 1:45 och 1:269.

Planen vann laga kraft: 14 februari 1940

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan