1 - Hanvikens egnahemsområde 1:1, 2:1 m.fl.

Planområdet omfattar Hanviken i norra Trollbäcken i Tyresö.

Detaljplanen utgör styckningsplan för Hanvikens egnahemsområde 1:1, 2:1, Kumla 3:207, 3:403, delar av Näsby 4:317 och lägenheten Grustaget nr 1 samt Kumlatomten 100:1.

Planan vann laga kraft: 23 maj 1929

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan