87 - Del av Dyvik 1:1

Upphävande av byggnadsplan för del av fastigheten Dyvik 1:1 på Östra Tyresö.

Planen vann laga kraft: 29 mars 1960

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan