74 - Kumla 3:1086 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för Kumla 3:1086 m.fl. inom Näset i Kumla Trädgårdsstad i Trollbäcken.

Planen gör det möjligt att det område som tidigare avsetts för skola flyttas sydväst och att det tidigare skolområdet planläggs för bostadsändamål.

Planen vann laga kraft: 2 maj 1957

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 17 november 2021

Hitta på sidan