212 - Bollmora begravningsplats

Ändring av stadsplan för del av Bollmora begravningsplats i Lindalen

Syftet med planen att göra möjlig ändring av parkeringsplats samt utöka begravningsplatser.

Planen vann laga kraft: 4 juni 1987

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan