469 - Akvarievägen

Planområdet är beläget i Bollmora, vid Akvarievägen, cirka 500 meter från Tyresö centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för förskoleverksamhet med tillhörande utemiljöer och parkering.

Planen vann laga kraft: 13 december 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juli 2019

Hitta på sidan