447 - Agaten 32

Detaljplan för fastigheten Agaten 32, som ligger vid Åvägen i Öringe.

Planområde Agaten 32

Detaljplanen innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen.

Planen vann laga kraft: 22 april 2016

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan