357 - Solsäter (f.d. Område vid Långsjövägen)

Planområdet ligger beläget ner mot Långsjön i Skälsätra.

Karta över Solsäter (f.d. Område vid Långsjövägen)

Planen syftar till att göra det möjligt att bygga 7 nya permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av vägnätet.

Planen vann laga kraft: 24 maj 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan