Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

357 - Solsäter (f.d. Område vid Långsjövägen)

Planområdet ligger beläget ner mot Långsjön i Skälsätra.

Karta över Solsäter (f.d. Område vid Långsjövägen)

Planen syftar till att göra det möjligt att bygga 7 nya permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av vägnätet.

Planen vann laga kraft: 24 maj 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan