429 - Bostäder vid Njupkärrsvägen (Pluto)

Planområdet berör fastigheten Pluto 8 vid Njupkärrsvägen i Bollmora. 

Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) - klicka för större karta

Planen gör möjligt att uppföra bostäder i max fem våningar. Det ska till övervägande del vara mindre lägenheter och att alla lägenheter ska vara hyresrätter. Bebyggelsen kommer att erbjuda en typ av bostäder som saknats i Tyresö samt en lyfta den arkitektoniska kvalitén i Bollmora. 

Planen vann laga kraft: 30 maj 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan