Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

321 - Mellersta Strandallén (Strand etapp 2)

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning görs möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till styckning. Strandallén får genom planen karaktären av huvudgata med separat gång- och cykelväg.

Planen vann laga kraft: 12 juni 2003

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan