380 - Orrnäset - Breviksvägen

 Planområdet är beläget i den västra delen av Brevikshalvön vid Kalvfjärden och omfattar delar av Breviksvägen, Slottsvägen, Fiskarrovägen, Klockargårsvägen och Orrnäsvägen.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset - Breviksvägen för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planen omfattar bl. a utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Planen vann laga kraft: 4 mars 2010

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Upp

Hitta på sidan