421- Område för handel och industri, Bollmoragården 4 och del av Bollmora 1:94

Planområdet berör fastigheterna Bollmoragården 4 och del av Bollmora 1:94 som ligger i norra Bollmora.

Bollmoragården 4 och delar av Bollmora 1:94: Område för handel och industri - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjligt att nyttja marken för handels- eller industriändamål.

Planen vann laga kraft: 18 juli 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2022

Hitta på sidan