290 - Kumla Trädgårdsstad, Näset m.m.

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för del av Kumla Trädgårdsstad, Näset m.m.

Syftet med planändringen är att en byggnad inrymmandes en telestation ska kunna användas för andra ändamål.

Planen vann laga kraft: 25 juli 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan