172 - Sofiebergsskolan, Näsby 4:794

Stadsplan för område i södra Trollbäcken väster om Vendelsövägen, gäller fastighet Näsby 4:792 med flera.

Planen gör möjligt bygge av en låg- och mellanstadieskola - Sofiebergsskolan.

Planen vann laga kraft: 12 augusti 1977

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan