418 - Fastigheten Näsby 4:1562

Planen omfattar Näsby 4:1562 som ligger i Trollbäcken.

Fastigheten Näsby 4:1562 - klicka för större karta

Planförslagets syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten Näsby 4:1562, som idag är bebyggd med ett parhus, i två fastigheter om drygt 700 kvm var, samt att ändra planen så att den överensstämmer med det beviljade bygglovet för ett tvåvåningshus.

Planen vann laga kraft: 26 april 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan