210 - Ändring av byggnadsplan nr 45

Ändring av del av byggnadsplan nr 45 på Östra Tyresö

Planen vann laga kraft: 19 februari 1985

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan