80 - Del av Näsby 4:2 med flera

Ändring av byggnadsplan för del av Näsby 4:2 m.fl. inom Kumla Trädgårdsstad, Skälsätra med mera i Trollbäcken.

Planen ändrar en del av parkmark samt allmänt ändamål till bostadsändamål.

Planen vann laga kraft: 4 juli 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan