236 - Del av Bollmora 1:94

Detaljplan för del av Bollmora 1:94.

Planen syftar till att göra det möjligt för uppförande av ett härbärge för korttidsboende.

Planen vann laga kraft: 22 november 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan