Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

178 - Krusboda del 5, Musserongången

Ändring av stadsplan för Musserongång, fastigheten Alby 1:800 med flera, i Krusboda.

Syftet med planen är bland annat att området inte bebyggs tätare än som redan gjorts, till exempel med enskilda hus. Bestämmelserna innebär också att man inte får inreda vind eller ha källare.

Planen vann laga kraft: 4 december 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan