178 - Krusboda del 5, Musserongången

Ändring av stadsplan för Musserongång, fastigheten Alby 1:800 med flera, i Krusboda.

Syftet med planen är bland annat att området inte bebyggs tätare än som redan gjorts, till exempel med enskilda hus. Bestämmelserna innebär också att man inte får inreda vind eller ha källare.

Planen vann laga kraft: 4 december 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan