Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

289 - Kumla Trädgårdsstad, Södergården m.m.

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för del av Kumla Trädgårdsstad, Södergården m.m.

Syftet med ändringen i planen är att två fastigheter ska kunna användas för bostadsändamål i stället för industriändamål.

Laga kraft: 25 juli 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan