289 - Kumla Trädgårdsstad, Södergården m.m.

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för del av Kumla Trädgårdsstad, Södergården m.m.

Syftet med ändringen i planen är att två fastigheter ska kunna användas för bostadsändamål i stället för industriändamål.

Laga kraft: 25 juli 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan