378 - Bostäder Videbacken 1 (Vidjan 3)

Planområdet ligger i Tyresö Strand.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare byggrätter för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 14 januari 2010

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan