Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

456 - Tyresö 1:13

Ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:13, som är belägen inom Brobänken etapp 10 på Östra Tyresö.

Ändringen av planen syftar till att tidigarelägga genomförandetiden för fastigheten Tyresö 1:13. Detta för att kunna bevilja bygglov för att återuppföra nedbrunnen byggnad.

Planen vann laga kraft: 19 september 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan