456 - Tyresö 1:13

Ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:13, som är belägen inom Brobänken etapp 10 på Östra Tyresö.

Ändringen av planen syftar till att tidigarelägga genomförandetiden för fastigheten Tyresö 1:13. Detta för att kunna bevilja bygglov för att återuppföra nedbrunnen byggnad.

Planen vann laga kraft: 19 september 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan