266 - Västra Strand

Området ligger i Strand. Detaljplanen gäller för Västra Strand.

Syftet med planen är att möjliggöra för permanent boende i området och förbättra vattenkvaliteten i Öringesjön genom kommunalt vatten och avlopp.

Planen vann laga kraft: 16 december 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan