Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

156 - Krusboda öster

Ändring av stadsplan för stora delar av fastigheterna Alby 1:1 och Bollmora 2:1 i Krusboda.

Planen syftar till att bygga fler radhus i området.

Planen vann laga kraft: 22 oktober 1973

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan